TOIMINNAN ARVOT

Tuikkula Oy:n toimintaa ohjaavat seuraavat periaatteet ja arvot:

 

– Lapsilähtöisyys ja yksilöllisyys. Tärkeintä on lapsen ja hänen perheensä edun toteutuminen. Huomioimme  jokaisen lapsen ja perheen heidän yksilöllisten tarpeidensa mukaan.

Omatoimisuusperiaate. Autamme ja kannustamme lapsia ja nuoria toimimaan itsenäisesti, jokaisen ikä- ja kehitystaso huomioiden.

– Yhteisöllisyys. Muodostamme toimivan yhteisön tai perheen, jossa elämme normaalia arkea. Opetamme lapsille ja nuorille toisten elämässä mukana olemista, toisten huomioimista ja lähimmäisenrakkautta. Jokaista rohkaistaan olemaan oma itsensä ja jokainen tulee kuulluksi ja ymmärretyksi. 

– Kasvatuskumppanuus. Tuemme lasten ja heidän biologisten vanhempiensa suhdetta ja kohtaamme biologiset vanhemmat tasavertaisesti ja kunnioittavasti. Joskus muuttuvat elämäntilanteet yllättävät, minkä tahansa perheen ja sijaishuollon tarve voi olla hyvinkin hektistä ja tilanteet monimutkaisia. Me emme etsi syyllisiä, vaan autamme.

– Vahva aikuinen = rajoja ja tukea. Asetamme lapsille ja nuorille selkeät rajat ja välitämme heistä aidosti. Lapsen hyvinvointi on toimintamme lähtökohta! Osoitamme, että olemme luottamuksen arvoisia, mutta myös erehtyväisiä ja inhimillisiä.  Anteeksipyytämisen ja anteeksiantamisen taidot ovat tärkeitä oppia elämää varten.

 

Takaisin etusivulle